Zie het effect

Zieffect

Zichtbare groei van binnenuit

Leven en werken op je volle potentieel: iedereen kan het. Nog niet iedereen doet het. Hoe je begint? Door het heft in eigen handen te nemen en terug te gaan naar jouw kern. Groei komt van binnenuit. Ik begeleid je. Welkom bij Natascha Renkers van Zieffect.

Wie ben jij?

Ik ben nieuwsgierig naar jou. Naar je talenten en je valkuilen. Naar waar je voor vreest en naar wat je beweegt. Op welke vlakken wil je groeien: zelf, met je team of met je organisatie. Ik maak je eigenaar van jouw eigen leerproces. En dan? Kunnen we van start!

Zieffect

Nieuw gedrag

Wat ik doe

Ik ontwikkel op maat verander- en leertrajecten voor een grote diversiteit aan vragen.

natascha renkers

Persoonlijk

Ik voel me overvraagd. Hoe herstel ik mijn balans?

Mijn meetlat ligt hoog. Hoe kan ik milder zijn voor mezelf?

Kun je me helpen uit te vinden wat ik wil in mijn leven en werk?

Ik kan moeilijk nee zeggen. Hoe stel ik beter grenzen?

Hij lijkt onze feedback niet te ontvangen, weten jullie een manier om hem te bereiken?

Kan je me in mijn nieuwe functie begeleiden?

We hebben een conflict, wil je ons naar een oplossing begeleiden?

zieffect

Team

Kan je ons leren om elkaars diversiteit beter aan te vullen?

Kan je ons helpen om de sfeer en samenwerking te verbeteren?

Met welke handvatten kunnen we onze resultaten verbeteren?

Hoe ontwikkelen we onze softskills?

We hebben veel meegemaakt? Hoe motiveren we elkaar opnieuw?

De teamleden verwachten van mij de oplossing. Hoe zorg ik voor meer eigenaarschap?

Methodiek

Coachen met ACT

Ik werk met ACT, een wetenschappelijk onderbouwde methodiek voor gedragsverandering.

opleidingskundige visie

Mijn visie op leren

Leren vanuit plezier

Een leerproces is leuker als je het met plezier beleeft. Zo zul je meer in het eindresultaat geloven en is de weg ernaartoe eentje die je gemotiveerd bewandelt. Met speelse en creatieve werkvormen laten we deelnemers nieuwe ervaringen maken.

Cocreatie

Ik ontwikkel mét mijn opdrachtgevers in plaats van vóór hen: alle deelnemers leveren een positieve bijdrage aan het geheel.

Leren is doen

De kern van leren is dat je in actie komt, gericht op je waarden en op wat écht belangrijk is. We creëren een optimale mix tussen verschillende ontwikkelinterventies, zodat iedereen op zijn eigen manier kan leren.

Individueel én collectief

Een goede balans tussen individueel en collectief leren begint met persoonlijke ontwikkeldoelen. Het leerproces wordt bevorderd door de verbinding met collega’s. We creëren een ‘ontwikkeldriehoek’ tussen manager, deelnemer en coach om het collectief te versterken.

Mentale veerkracht

Bereid zijn om te experimenteren met je eigen gedrag, nieuwe ervaringen opdoen en daarop reflecteren: we werken toe naar mentale veerkracht. Zodat niet-effectief gedrag kan worden veranderd en effectief gedrag wordt volgehouden, ondanks tegenstand.

Evaluatie van het blijvende effect

Evalueren doen we niet alleen achteraf, maar gedurende het hele traject. We beginnen met het einde in gedachten. We weten waar we naartoe gaan en waar we nu staan.

Versterken van kwaliteiten

Mijn ontwikkeltrajecten zijn gebaseerd op het verder uitbouwen van wat al goed gaat. Op zoek naar wat je al kunt en dat verder uitbouwen!

Betrekken van het management

Managers spelen een essentiële rol in het ontwikkeltraject. Niet alleen in de cocreatie ervan, maar ook in het ‘ontvangen’ van het nieuwe gedrag van de deelnemers. Ze laten als rolmodel zien dat ook zij continu iets te leren hebben.

ONZE WAARDEN

Mijn waarden

Verantwoordelijkheid

We hebben zorg voor onszelf, voor elkaar als collega’s, voor onze deelnemers en klanten. We zijn aanspreekbaar op wat we doen en blijven gericht op het resultaat.

Speelsheid

We creëren de rust en ruimte om te leren en lachen graag, ook om onszelf. Mensen leren meer als ze zich goed en vrolijk voelen. We confronteren, plagen en dagen uit, maar met een twinkeling in onze ogen.

Ontwikkelingsgerichtheid

Je kan een ander pas wat leren als je zelf ook bereid bent om te leren. Ons handelen is daarom gericht op ontwikkelen en leren. We geven zelf het goede voorbeeld.

Professionele betrokkenheid

We werken vanuit verbinding met onze deelnemers en brengen van daaruit het leren op gang. Als professionals zijn we betrokken bij onze deelnemers, ook als het moeilijk wordt.

Over Natascha

Natascha

Natascha is senior coach bij Zieffect en beweegt zich al twintig jaar door het werkveld. Met haar warme persoonlijkheid en praktijkgerichte aanpak lukt het haar om de meest uiteenlopende persoonlijkheden en teamspirits terug te brengen naar hun kern. Vanuit hier begeleidt Natascha hen toe naar een zichtbare en duurzame verandering. De ene keer als loopbaanadviseur, dan als groepstrainer en ook als gesprek- en projectleider. Haar scherpe antenne gecombineerd met een pakket aan gecertificeerde coachingmethodieken maken Natascha een betrokken en veelzijdige coach. In haar vrije tijd houdt ze van competitie in zowel tennis als golf. Natascha is verliefd op Italië.

Met mijn coachees ga ik voor een duurzame en zichtbare verandering van gedrag.

Methodieken

  • MBTI (gecertificeerd)
  • Video Interactie Analyse
  • Geweldloze Communicatie
  • DISC
  • Systemisch- en biografisch werken
  • ACT methodiek
  • Lencioni
  • Management Drives

Contact

Wat is je vraag?

ContactForm